Matrícula tancada

Diploma d'Especialització Sommelier

17a Edició

Requisits d'Admissió

– Tenir 18 anys. A partir d’un cicle formatiu de grau mitjà o estudis superiors (batxillerat, llicenciatura...).
– Estar relacionat amb el món del vi a través de l’hostaleria, el comerç, l’elaboració,...

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 580 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Matrícula tancada
eventis